De Krullevaer Zwolle

OBS De Krullevaar – de school waar iedereen welkom is!


Iedereen blijft leren bij openbare basisschool De Krullevaar in Zwolle. Je vleugels uitslaan, zelfstandig én samen vliegen, daar gaat het om in onze school.

Op De Krullevaar leren kinderen zichzelf kennen, op zichzelf te vertrouwen en anderen te helpen. Dat doen ze vanuit eigen kracht in een uitdagende leeromgeving. Daarbij worden ze geholpen door onze leerkrachten die allen het doel hebben om het beste uit ieder kind te halen.

Op onze school werken kinderen, leerkrachten én ouders samen waar het kan. Elkaars verhalen delen en horen, elkaar ondersteunen en uitdagen, elkaars kwaliteiten zien en inzetten. Dat is volgens ons de basis voor grenzeloos leren en groeien.

Stadshagen

Onze basisschool is een gezellige school in de mooie wijk Stadshagen in Zwolle. Wij gaan voor kwaliteit, rust en structuur. We willen onze kinderen uitdagen en de talenten van onze kinderen ontdekken en ontwikkelen. www.de-krullevaar.nl

Extra informatie

Kenwerken van de Krullevaar in een notendop:

* Rust en structuur, * Grote ouderbetrokkenheid, * Verhalen vertellen, Buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal, * Huiswerkbegeleiding, * Muzien en danslessen van de Muzerie, * Goede betrokken sfeer van het team

Zomerseizoen

In de zomer zijn de scholennatuurlijk ook altijd erg actief om extra dingen te organiseren voor de leerlingen.
De goochelende ijscoman van ICE-ACT heeft in de kantine van de school gestaan met zijn ijscokar. Alle kinderen mochten een ijsje komen halen. Iedere keer kwamen er twee klassen tegelijk bij de kar. Het was weer een groot succes.
Veel lachende kinderen. De dag kon niet meer stuk !!!

Terug naar het overzicht